maandag, oktober 17, 2011

Is Tante-zorg een alternatief voor het zelf opvoeden?

Primaten praktiseren verschillende soorten kinderzorg. Vader-Moederzorg, alleen Moederzorg en Tante-zorg komen voor. De homo sapiens hanteert sinds mensenheugenis de Vader-Moederzorg met vader in de rol van kostwinner en moeder in rol van gezinsverzorgster. Klaarblijkelijk was deze rolverdeling met een inbedding in het familieverband evolutionair de beste voor het voortbestaan van de soort.

Op grond van allerlei reden wordt de laatste jaren de Tante-zorg gepromoot. Full time moeder zijn is tot een domme bezigheid verklaard. Uit economisch belang moeten alle vrouwen een baan buitenshuis hebben en carrière maken want anders tellen zij niet mee. De politiek heeft daarom op kosten van de belastingbetaler de gesubsidieerde voorschoolse-schoolse-naschoolse kinderopvang industrie gefaciliteerd. Deze geld rondpomperij wordt bedreven door als Tantes vermomden werkende vrouwen. Met 1 Tante op x kinderen spaar je zo x-1 moeder uit. Verder is bedacht dat de boreling zo snel mogelijk naar school moet want anders worden de ouders door het opvoeden maar van het werken gehouden. Dat het kinderbrein daar pas op ca zes jarige leeftijd klaar voor is, speelt geen rol. Wat doen we met onze kinderen in de vakantie is ook geen probleem meer. Er zijn subsidiepotjes genoeg voor allerlei educatieve projecten.

Als aanvulling op de Tante-zorg is de Opa-Oma-zorg in een nieuw jasje gestoken. De oorspronkelijke back up functie voor ouders is al of niet tegen betaling verheven tot een opvoedende rol. Het zelfde speelt rond het onderwijs. Daar waar vroeger ouders kinderen zaken "bijbrachten" en leerkrachten wetenswaardige dingen "leerden" wordt nu het opvoeden naar het onderwijs geschoven.

Het is geen vraag dat deze evolutie ontkennende ontwikkeling tegennatuurlijk is. Het opvoeden door ouders van 18:00 - 20:00 h. en 7:00 - 8:00 h. mag deze naam niet hebben. Natuurlijk schreeuwen allerlei belanghebbende deskundigen dat de uitbesteding van de opvoeding goed is voor de ontwikkeling van het kind.

Het behoeft geen betoog dat de in zo'n 100.000 jaar op natuurlijke wijze gevormde Vader-Moederzorg ongestraft in 20 jaar even kan worden ingeruild voor Tante-zorg. Het leidt zoals iedereen kan waarnemen tot meer onaangepast gedrag. Gelukkig hebben we daar weer de jeugdhulpverlening voor.