donderdag, oktober 27, 2011

Duurzaam hardlopen


Duurzaam Hardlopen

Wat speelt
Hardlopen is slecht voor het milieu. Hardlopers stoten door hun amechtig hijgen namelijk extra CO2 uit ten opzichte van zich normaal voortbewegende mensen. Dit heeft geleid tot maatschappelijke onrust. Bewogen burgers hebben daarom de actiegroep "Duurzaam Hardlopen" opgericht. Het doel van deze groep is de CO2 compensatie van hardlopen. Dit door voor de start van wedstrijden de lopers eerst boompjes te laten planten.

Ook de KNAU heeft de roep om minder uitstoot gehoord en de commissie "Groen Hardlopen" in het leven geroepen. De opdracht van de commissie was om antwoord te geven op de volgende vragen en aan de hand daarvan advies uit te brengen:

  • Waarom hardlopen. 
  • Wat is duurzaam hardlopen.
  • Waarom CO2 compensatie door boompjes.
  • Wat gebeurt er als boompjes niet geplant worden. 
  • Wie verdient aan het boompjes planten.
  • Waarom boompjes planten om ze later weer om te zagen.

Waarom hardlopen?

De commissie is van mening dat hardlopen een onzinnige bezigheid is. Lopers komen altijd weer terug bij af en dat schiet dus voor geen meter op. De hierdoor inderdaad verhoogde CO2 uitstoot is echter slechts het topje van de ijsberg. Het feit dat het van A naar A lopen in een versneld tempo wordt gedaan maakt de zaak nog erger. Het is pure energie verspilling omdat 90% van inspanning besteed wordt aan warmteverlies. Verder vergt dit extra en dus ook verspild eten en drinken. De commissie heeft de verspilling vanwege de aankleding en opsmuk van hardlopers op aandringen van de vrouwelijke leden buiten beschouwing gelaten.

Elk nadeel heeft echter zijn voordeel. Niet hardlopen leidt tot vervetting door bankzitten. Na afweging van de voor- en nadelen heeft de commissie de opdracht verder uitgevoerd.

Wat is duurzaam hardlopen?

Duurzaam staat volgens de Nederlandse taal voor: "Een bepaalde tijd in beslag nemen om de werking van iets te kunnen /moeten verrichten of te ondergaan". Anders gezegd "Op den duur de effecten van iets te realiseren of te merken". Duurzaam hardlopen is dus bijvoorbeeld de tijd die nodig is om spierpijn te krijgen of een marathon te kunnen lopen. De commissie heeft op taalkundige gronden dan ook geconstateerd dat de naamgeving van de actiegroep slaat als een tang op een varken. Deze constatering geldt volgens de commissie overigens voor alle benamingen met duurzaam als voorvoegsel.

Waarom CO2 compensatie door boompjes?

Boompjes zouden CO2 uitstoot moeten compenseren. Dat is volgens de commissie echter boerenbedrog. Bomen nemen weliswaar CO2 op en zetten dat om in koolstof en zuurstof maar die koolstof wordt door verbranden of rotten vroeger of later weer omgezet in CO2. De koolstof-zuurstof kringloop is gesloten en dus kan per saldo niets gecompenseerd worden.

Wat gebeurt er als boompjes niet geplant worden? 

Boompjes worden geplant op plaatsen waar zij kunnen groeien. Naar stellig weten van de commissie groeide op die plaatsen natuurlijk al wat. De natuur dekt namelijk alles waar mogelijk af met CO2 opnemend groen. De plekken waar de boompjes worden geplant waren dus al groen en droegen zodoende al bij aan de CO2 kringloop. Kortom, het boompje planten is volgens de commissie water naar zee brengen.

Wie verdient aan het boompjes planten?

Boompjes planten kost geld want ze moeten ergens vandaan komen en iemand moet het doen. Goed beschouwd is dat echter een overbodige bezigheid. De natuur zorgt zelf wel dat er nieuwe boompjes komen. Gewoon niet meer wieden volstaat al. In het uiterste geval kan ook een zaadje in de grond gestopt worden. Het boompjes planten is dus een overbodige bezigheid waar mensen voor betalen en andere mensen aan verdienen.

Waarom boompjes planten om ze later weer om te zagen?

Boompjes worden bomen en zijn dan geld waard. Het omzagen is dus geliefd voor timmerhout, brandhout, houtpulp enz. Het CO2 boompje kost geld maar brengt nog meer geld op. CO2 compensatie is dus gewoon gesubsidieerde commerciele bosbouw.

Conclusie:

De conclusie van de commissie is dat CO2 compensatie door het planten van boompjes voor de start van hardloopwedstrijden een slimme manier is om argeloze hardlopers geld af te troggelen.

Advies:
De commissie adviseert om rustig door te lopen als er voor hardlopen in plaats van bankzitten wordt gekozen.