woensdag, oktober 28, 2015

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Het "Wien Neêrlands Bloed" is een mooi  maar bedrieglijk lied. Enig spitten in de voorouders maakt al snel duidelijk dat het "Neêrlands Bloed"opgemengd is met vluchtelingen uit geloofsvervolging, huursoldaten en gelukzoekers. Zelf ben ik daardoor een samenraapsel uit Nederlands, Frans, Vlaams, Duits, Engels en Schots bloed. Dit althans gerekend vanaf de 16e eeuw.

Op de huursoldaten na lijkt er dus niets veranderd. Niets is echter minder waar als wij in de geschiedenis duiken. De belangrijkste verschillen met nu zijn toen:
  • Overvloed aan werk in een snelgroeiende economie. 
  • Werken voor het brood als mores.
  • Vergelijkbare normen en waarden door het Christelijk geloof als grootste gemene deler.
De overvloed aan werk ontbreekt momenteel. Het willen werken voor brood op de plank wordt ondanks lovenswaardige pogingen hierdoor in de kiem gesmoord en eindigt in bijstand trekken. Deze situatie is alleen houdbaar voor zover het werkende deel voldoende middelen genereerd om het niet werkend deel te onderhouden. Deze situatie zal onherroepelijk tot grote spanningen leiden omdat de wal het schip zal te keren. 

"Ledigheid is des duivels oorkussen" is een waarheid als een koe. Meer bankzitters betekent dus meer maatschappelijke problemen en dus extra kosten. 

De inburgering verliep in vorige eeuwen door de vergelijkbare normen en waarden zeer snel. Er was geen sprake van 2e generatie probleem omdat de 1e generatie zich snel kon, wilde en moest aanpassen in leven en werken. De verschillende kerkgenootschappen werden over en weer gerespecteerd en afwijkende meningen waren mogelijk. Afwijkend sociaal gedrag werd echter genadeloos afgestraft. Dit waren de peilers van de Nederlandse tolerantie. Je bent nodig, je wilt werken, je zorgt niet voor problemen en dus ben je welkom. Kortom, het poldermodel te voeten uit.

Het verschil met nu is de ervaring van de laatse decenia dat de 1e generatie zich niet aanpast, de 2e generatie gekenmerkt wordt door al of niet gewilde bankzitters en dat het respect  en accepteren van andere meningen ver te zoeken is.